Społeczny Zespół Szkół

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Zostań optykiem!

NOWE KWALIFIKACJE – DOBRA PRACA

Technik optyk - dobiera oprawy, wykonuje i naprawia uszkodzone okulary korekcyjne i inne pomoce wzrokowe, sprzedaje soczewki kontaktowe i środki do ich pielęgnacji. Jest wysokiej klasy specjalistą o szerokiej wiedzy dotyczącej fizjologii oka i optometrii, nowoczesnych technologii produkcji soczewek, optyki. Takich fachowców poszukuje branża optyczna na rynku zarówno polskim, jak i zagranicznym.

Kwalifikację dla tego unikatowego w skali kraju zawodu można zdobyć w Społecznej Zaocznej Policealnej Szkole Optycznej w Łodzi. Szkoła Optyczna w Łodzi działa od 1993 r. Jest placówką niepubliczną, z uprawnieniami szkoły publicznej. Od września 2012 r. w związku z reformą szkolnictwa zawodowego wprowadzono do oferty edukacyjnej również kursy kwalifikacyjne dla zawodu technik optyk:

  • M.14 MONTAŻ I NAPRAWA ELEMENTÓW I UKŁADÓW OPTYCZNYCH
  • M.30 WYKONYWANIE I NAPRAWA POMOCY WZROKOWYCH

Nauka odbywa się w formie zaocznej. Zjazdy organizowane są w soboty i niedziele. Szkoła dysponuje własnymi, bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami optycznymi i optometrycznymi. Współpracuje z wieloma firmami polskimi i zagranicznymi. Organizuje wycieczki, szkolenia i praktyki dla słuchaczy. Zajęcia dotyczące pomocy wzrokowych i rehabilitacji niedowidzących odbywają się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących.Słuchacze są przygotowywani do wykorzystywania w pracy komputera, prowadzenia własnej działalności oraz kształceni w zakresie zawodowego języka angielskiego i efektywnej obsługi klienta.


Zostań optykiem!

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, co pozwala w jak najlepszym stopniu przygotować słuchaczy do zdania egzaminu i wykonywania zawodu. Matura nie jest wymagana. Nie ma ograniczeń wiekowych. Jest to interesująca propozycja dla osób, które chciałyby zmienić swoje dotychczasowe kwalifikacje.

      
Społeczny Zespół Szkół oferuje kształcenie na kierunku optycznym w Społecznej Zaocznej Policealnej Szkole Optycznej – w zawodzie technik optyk 325302, a także na kursach kwalifikacyjnych przewidzianych dla zawodu technik optyk: M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych i M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych. Społeczny Ośrodek Szkoleniowy ma w swojej ofercie kursy doskonalące dla optyków: Pomiar i korygowanie wad refrakcji, Aplikowanie soczewek kontaktowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Google+