Społeczny Zespół Szkół

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Szanowni Słuchacze Policealnej Szkoły Optycznej,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz.871) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U.2020 poz.872) informuję o:

  1. przywróceniu zajęć praktycznych dla Słuchaczy semestru czwartego - po uzyskaniu zgody ucznia (od 18.06.2020r.)
  2. odbywających się konsultacjach z pozostałych przedmiotów (od 01.06.2020r.) organizowanych z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W związku z powyższym proszę o zapoznawanie się z nowym harmonogramem zjazdów oraz komunikatami na stronie MEN, GIS oraz MZ. Sytuacja jest dynamiczna i kolejne rozporządzenia MEN regulujące funkcjonowanie szkół po 07 czerwca 2020r. mogą wpłynąć na zmianę terminów zjazdów podanych harmonogramie.

      
Społeczny Zespół Szkół oferuje kształcenie na kierunku optycznym w Społecznej Zaocznej Policealnej Szkole Optycznej – w zawodzie technik optyk 325302, a także na kursach kwalifikacyjnych przewidzianych dla zawodu technik optyk: M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych i M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych. Społeczny Ośrodek Szkoleniowy ma w swojej ofercie kursy doskonalące dla optyków: Pomiar i korygowanie wad refrakcji, Aplikowanie soczewek kontaktowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Google+